Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2014

Imponderablehippie
6647 db04 390
Tags: want
Reposted fromtutaj tutaj viasuzannekhaleen suzannekhaleen

November 02 2013

9052 c4dd 390
Tags: want
Reposted fromarmadillo armadillo
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe

October 06 2013

Imponderablehippie
Kładzie się, zasypia, śpi parę godzin, budzi się wypoczęty. Tak powinno być. Wieczór do kochania, noc do spania, ranek do picia kawy, dzień do działania. Wszystko proste i ostatecznie określone. Bez splinów, depresji, apatii, kaca albo innego gówna. Zwykłe życie. Dlatego z nim jestem, chciałam się poprzyglądać zwykłemu życiu.
— Hanna Kowalewska "Maska Arlekina"
Tags: quotation want
Reposted fromperseweracje perseweracje viaolewka olewka

September 24 2013

0614 5722 390
Tags: want
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasoadysta soadysta

August 13 2013

Imponderablehippie
1891 8484 390
Tags: want

April 20 2013

Imponderablehippie

April 08 2013

4882 1670 390
Tags: beautiful want

February 22 2013

Imponderablehippie
9937 fee0 390
Tags: want
Reposted fromretaliate retaliate viabeinthe beinthe

October 28 2012

Imponderablehippie
3555 17b9 390
Tags: magic want
Reposted frompeluda peluda viaasz asz

October 01 2012

Imponderablehippie
Tags: fashion want
Reposted from13love 13love viaSenyia Senyia
4502 3757 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer

September 30 2012

Imponderablehippie
9295 bb18 390
Tags: magic want
Reposted fromlucyharmon lucyharmon viatypromantykaq typromantykaq

September 28 2012

Imponderablehippie

September 23 2012

Imponderablehippie
Tags: dirty want
Reposted fromcouples couples viasoadysta soadysta
Imponderablehippie
Tags: dirty want
Reposted fromcube cube viaplaygroundlove playgroundlove

September 21 2012

Imponderablehippie

September 12 2012

Imponderablehippie

September 08 2012

Imponderablehippie
0501 6271 390
Reposted fromnjmortensen njmortensen viabeinthe beinthe

August 27 2012

Imponderablehippie
1810 a5bb 390
Tags: want magic
Reposted fromlluca lluca vialuuuk luuuk

August 24 2012

Imponderablehippie
5726 2a3b 390
Reposted fromKiro Kiro viasupernatural supernatural
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...