Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2013

Imponderablehippie

October 29 2012

Imponderablehippie
3546 0486 390
Tags: creepy
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe

September 13 2012

Imponderablehippie
4588 86fc 390
Tags: films creepy
Reposted fromOghurkowa Oghurkowa viasuzannekhaleen suzannekhaleen

September 03 2012

Imponderablehippie
9155 0149 390
Tags: creepy tv
Reposted fromhorstiporsti horstiporsti viaVilldeo Villdeo

August 30 2012

Imponderablehippie
Tags: creepy films
Reposted fromemmalead emmalead viacreepy creepy

August 18 2012

Imponderablehippie
6078 f9f4 390
Tags: creepy
Reposted fromepidemic epidemic viasuzannekhaleen suzannekhaleen

July 31 2012

6621 aaac 390
Tags: creepy
Reposted fromfuckblack fuckblack viaLottaWicked LottaWicked

July 01 2012

Imponderablehippie
Tags: creepy
Reposted fromiminlove iminlove viafilmowy filmowy

June 18 2012

Imponderablehippie
7961 7067 390
Tags: creepy
Reposted fromdomitrz domitrz viacreepy creepy
Imponderablehippie
6077 4c1d 390
Reposted fromserialowa serialowa viaHouse House

May 25 2012

Imponderablehippie

May 09 2012

Imponderablehippie

April 06 2012

Imponderablehippie

March 29 2012

Imponderablehippie
8624 cee7 390
Tags: creepy films

March 02 2012

Imponderablehippie
3131 6923 390
Tags: creepy films
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viafantasyart fantasyart

February 29 2012

Imponderablehippie
Stojąc wobec figur woskowych odczuwamy wszyscy szczególnego rodzaju niepokój. Źródłem tego niepokoju jest prowokująca dwuznaczność niszcząca wszelkie wysiłki w kierunku przyjęcia wobec nich jasnej i konsekwentnej postawy. Jeśli je potraktujemy jako istoty żywe, to odkryją przed nami z drwiną swą trupią tajemnicę woskowych lalek, a jeśli je
potraktujemy jako twory fantazji, to także będą przeciwko temu gniewnie protestować. Nie sposób ich zredukować do wymiaru zwykłych przedmiotów. Patrząc na nie zaczynamy podejrzewać, że to może one patrzą na nas. W końcu ogarnia nas znużenie i wstręt do tych
wynajętych trupów.
Figury woskowe to melodramat w najczystszej postaci.
— Jose Ortega y Gasset
Reposted bycytatyapicdrusill-a

February 19 2012

Imponderablehippie

February 01 2012

Imponderablehippie

January 14 2012

Imponderablehippie
7967 06f8 390
Tags: art creepy films
Reposted fromartofbeing artofbeing viatiagoiuri tiagoiuri

November 10 2011

Imponderablehippie
5876 1505 390
Tags: creepy
Reposted fromwilek wilek viahorrid-and-bizarre horrid-and-bizarre
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...