Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2014

Imponderablehippie

July 27 2014

Imponderablehippie
3896 63df 390
Reposted fromyikes yikes viaklaceha klaceha
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton

February 27 2014

Imponderablehippie

October 12 2013

Imponderablehippie
7951 54ae 390
Tags: beautiful
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viabeinthe beinthe
6410 4ff7 390
Tags: beautiful
Reposted fromwestwood westwood viadisorderly disorderly

September 25 2013

Imponderablehippie

September 22 2013

Imponderablehippie
9151 b831 390
Reposted fromPICCHU PICCHU viaSenyia Senyia

September 15 2013

Imponderablehippie

September 10 2013

Imponderablehippie
Tags: beautiful
Reposted fromlaitcondense laitcondense viafatu fatu

July 09 2013

Imponderablehippie
6912 4c26 390
Tags: beautiful
Reposted fromdoedeer doedeer viaKapelusznica Kapelusznica

April 09 2013

Imponderablehippie
8544 1243 390
Reposted frommay29th may29th viatyprzykrytypie typrzykrytypie

April 08 2013

4882 1670 390
Tags: beautiful want

February 22 2013

Imponderablehippie

October 31 2012

Imponderablehippie
3098 84a0 390
Reposted fromperelin perelin viafatu fatu

October 29 2012

Imponderablehippie
Light of my life, fire of my loins. My sin, my soul
— Vladimir Nabokov
Reposted bycytatyiamnotarobotzEveRgaiqusunwelcomeaerisofbitchesandbutterfliesinconvinentidealconndaraymisspandorapikseleihearvoices
Imponderablehippie
Chociaż raz
warto umrzeć z miłości.
Chociaż raz.
A to choćby po to,
żeby później chwalić się znajomym,
że to bywa.
Że to jest.
...Umrzeć.
Leżeć na cmentarzu czyjejś szuflady
obok innych nieboszczyków listów
i nieboszczek pamiątek
i cierpieć...
Cierpieć tak bosko
i z takim patosem,
jakby się było Toscą
lub Witosem.
...I nie mieć już żadnych spraw
i do nikogo złości.
I tylko błagać Boga, by choć raz,
choć jeszcze jeden raz
umrzeć z miłości.
— osiecka

October 28 2012

0117 45c7 390

October 01 2012

4502 3757 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
4496 acf1 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer

September 28 2012

Imponderablehippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...