Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2014

Imponderablehippie
1763 afcc 390
Tags: approach
Reposted fromneedtochange needtochange viadaqua daqua

May 06 2014

Imponderablehippie
7754 efe5 390
Tags: approach
Reposted fromfelicka felicka vialkd lkd
Sponsored post
feedback2020-admin
 
 
Reposted byckisbacksternenglueckverdantforcerunkensteinMrCoffesucznikrudgierdsunakoniedonaprawieniawildhorses

October 05 2013

Imponderablehippie
9024 63ea 390
Tags: approach
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viadaqua daqua

September 24 2013

9155 b195 390
Tags: approach

September 22 2013

Imponderablehippie
1439 32ab 390
Tags: approach
Reposted fromneon neon viaSenyia Senyia

September 21 2013

9169 a25b 390
Tags: approach

September 16 2013

Imponderablehippie
Imponderablehippie
9100 b1b7 390
Tags: approach
Reposted fromsucheherbatniki sucheherbatniki viaHigh-Key High-Key

September 12 2013

Imponderablehippie
5331 9b4d 390
Tags: approach

September 07 2013

Imponderablehippie
7589 4222 390
Tags: approach
Reposted fromsonaive sonaive viaDeborahCurtis DeborahCurtis

August 13 2013

Imponderablehippie
9043 b8f8 390
Tags: approach
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viairmelin irmelin

July 09 2013

Imponderablehippie
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson "Ta, którą nigdy nie byłam"
Tags: approach

April 02 2013

Imponderablehippie
6837 5a9f 390
Tags: approach

April 01 2013

Imponderablehippie
0371 5df8 390
Tags: approach
Reposted fromoutkapa outkapa viapikkumyy pikkumyy
Imponderablehippie
6814 9838 390
Tags: approach
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viapikkumyy pikkumyy
Imponderablehippie
4620 0717 390
Tags: approach
Reposted fromTLC2 TLC2 viapikkumyy pikkumyy

March 17 2013

Imponderablehippie
(...) pisanie jest rzeczą bardziej intymną od łóżka
— Marek Hłasko, Piękni dwudziestoletni
Tags: approach
Reposted fromkropki kropki viapomruki pomruki
Imponderablehippie
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie!
— Astrid Lindgren
Tags: approach
Reposted fromchwiloterapie chwiloterapie viapomruki pomruki

January 21 2013

Imponderablehippie
Trzeba w płacz mój na ślepo, 
z całych sił uwierzyć
By chcieć ze mną żyć razem
albo razem - nie żyć
— Bolesław Leśmian
Reposted bycytatypoezjaduszdoubleespressoSinlessSatanisttoosadtocryBaduumtsswstannaaliaabackgroundNieWiemlifexisaxbiitchwersjakieszonkowaNicTuPoMnieBloodMoonTveilightpralinaprawowyborusanczojustpartofmekejtowalappelduvidenietakniechabaninak-achnadyamihokeonion-waitforitklvgfwefoktawiiano-longer-koreshineinlouvesilence24findmehidemeveryrudedzonyslowikselkeysanairdaemotionalanorexicdesperateeeoczywisciesizartbtfnotforgetmeJulaBaluseksgrupowykrybuswstanlentilkaetaine-eireiamhappykawazrumemxsylwiawiktoriaayellowscientistpomrukiszelestapatiapralinabackgroundonlyyouonlymyheart

November 01 2012

Imponderablehippie
2793 c03c 390
Tags: approach
Reposted fromwormstache wormstache viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...